UHF birləşdiriciləri

UHF birləşdiricisi, ultra yüksək tezlikli (UHF) spektrində birdən çox siqnalı bir və ya iki çıxış siqnalına birləşdirmək üçün istifadə edilən bir siqnal birləşdirici növüdür. O, həmçinin şəbəkə və ya diplexer birləşdirən radio tezliyi kimi tanınır. UHF ötürücü kombinatorunun ümumi tətbiqlərinə çoxlu televiziya siqnallarını bir kabeldə birləşdirmək və ya birdən çox radio siqnalını bir antenada birləşdirmək daxildir. Bundan əlavə, UHF birləşdiriciləri yayım üçün birdən çox ötürücüləri bir antenada birləşdirmək, siqnalları qəbul etmək üçün birdən çox qəbuledicini bir antenada birləşdirmək və birdən çox simsiz şəbəkəni bir antenada birləşdirmək üçün istifadə edilə bilər.

Yayım üçün UHF birləşdiricisindən necə istifadə edirsiniz?
Yayım stansiyasında UHF birləşdiricisini düzgün quraşdırmaq üçün addımlar:
1. Kombinatoru quru, tozsuz bir mühitdə quraşdırın.
2. Bütün UHF antenna girişlərini düzgün ardıcıllıqla kombinatora qoşun.
3. Kombinatorun çıxışını ötürücüyə qoşun.
4. Kombinatorun düzgün şəkildə torpaqlanmasına əmin olun.
5. Bütün komponentlərin düzgün qoşulduğunu və işlədiyini yoxlayın.

Yayım stansiyasında UHF birləşdiricisindən istifadə edərkən qarşısını almaq üçün ümumi problemlər:
1. Yanlış tipli antenanın kombinatora qoşulması.
2. Kombinatorun lazımi yerə qoşulmaması.
3. Kombinatorun düzgün tənzimlənməməsi.
4. Qoşulmuş ötürücülərin güc səviyyələrinin düzgün təyin edilməməsi.
5. Kombinatora düzgün tezliyin təyin edilməməsi.
UHF birləşdiricisi necə işləyir?
UHF birləşdiricisi, birdən çox UHF siqnalını bir çıxışda birləşdirmək üçün yayım stansiyalarında istifadə olunan bir cihazdır. Birdən çox ötürücüdən gələn siqnalları birləşdirərək və onları tək çıxışda gücləndirməklə işləyir. Bu, yayımçılara çoxsaylı ötürücülərdən gələn siqnalın qəbuledici tərəfindən qəbul edilə bilən güclü bir siqnalda birləşdirilməsini təmin etməyə imkan verir.
Radiostansiya üçün UHF birləşdirici niyə vacibdir?
UHF birləşdiricisi yayım stansiyaları üçün vacibdir, çünki o, çoxlu UHF siqnallarını bir çıxışda birləşdirərək yayımçılara öz siqnallarının daha səmərəli ötürülməsini yaratmağa imkan verir. Bu, yayımçılara daha geniş auditoriyaya çatmağa imkan verir, onların siqnalını ötürmək üçün lazım olan gücü və avadanlıqları azaldır. Daha geniş auditoriyaya çatmaq istəyirlərsə, yayım stansiyası üçün lazımdır.
Neçə növ VHF kombaynları var və onlar arasındakı fərqlər nələrdir?
UHF kombinlərinin iki əsas növü var: passiv və aktiv. Passiv UHF kombinatorları çoxlu siqnalları minimal siqnal itkisi ilə bir siqnalda birləşdirən sadə, ucuz cihazlardır. Aktiv UHF kombaynları siqnal qazancını yaxşılaşdırmaq və səs-küyü azaltmaq üçün gücləndiriciləri və filtrləri özündə birləşdirən daha mürəkkəb cihazlardır. İkisi arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, aktiv UHF kombaynları daha bahalıdır və daha yaxşı siqnal keyfiyyəti təmin edir, passiv UHF kombaynları isə daha sadə, daha ucuzdur və daha zəif siqnal keyfiyyətini təmin edir.
Ən yaxşı VHF kombinatorunu necə seçirsiniz?
Yayım stansiyası üçün ən yaxşı UHF birləşdiricisini seçərkən, giriş və çıxışların sayını, qazancını, səs-küy rəqəmini, izolyasiyanı, geri qaytarma itkisini və gücün idarə edilməsini nəzərə almaq vacibdir. Bundan əlavə, tikinti keyfiyyətini, zəmanəti və şirkətin müştəri dəstəyini nəzərdən keçirdiyinizə əmin olmalısınız. Nəhayət, pulunuz üçün ən yaxşı dəyəri əldə etməyinizə əmin olmaq üçün bir çox marka üzrə qiymətləri və xüsusiyyətləri müqayisə etməlisiniz.
UHF birləşdiricisini yayım sisteminə necə düzgün qoşmaq olar?
1. Həyəcanlandırıcının çıxışını UHF kombinatorunun girişinə qoşun.
2. UHF birləşdiricisinin çıxışını gücləndiricinin girişinə birləşdirin.
3. Gücləndiricinin çıxışını antenanın girişinə qoşun.
4. Bütün kabellərin bərkidilməsini və lazımi torpaqlamanın olmasını təmin edin.
5. Gücləndiricinin qazancını lazım olduqda tənzimləyin.
6. Düzgün işləməsini təmin etmək üçün UHF kombinatorunu siqnal generatoru ilə yoxlayın.
UHF kombinatoru hansı avadanlıqla əlaqələndirilir?
Yayım stansiyasındakı UHF kombinatoru ilə əlaqəli avadanlıqlara anten massivləri, antena birləşdiriciləri, RF gücləndiriciləri, RF filtrləri, RF açarları, RF zəiflədiciləri və enerji təchizatı daxildir.
UHF kombinatorunun ən vacib fiziki və RF xüsusiyyətləri hansılardır?
UHF kombinatorunun ən vacib fiziki və RF xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

Fiziki Xüsusiyyətlər:

• Ölçü: Kombinatorun ölçüsü onun mövcud sahəyə uyğun olub-olmayacağını düşünərkən vacibdir.

• Çəki: Kombinatorun asanlıqla daşınması və quraşdırılmasının mümkün olub-olmaması nəzərə alınarkən onun çəkisi nəzərə alınmalıdır.

• Korpus: Kombinatorun korpusu daxili komponentləri ətraf mühit şəraitindən qorumaq üçün kifayət qədər möhkəm olmalıdır.

RF Xüsusiyyətləri:

• Tezlik diapazonu: Kombinatorun tezlik diapazonu arzu olunan UHF tezlik diapazonunu əhatə etməlidir, adətən 470-698 MHz.

• İzolyasiya: Kombinatorun izolyasiyası hər bir portdan gələn siqnalların bir-birinə mane olmamasını təmin etmək üçün kifayət qədər yüksək olmalıdır.

• Daxiletmə itkisi: Kombinatorun daxiletmə itkisi kifayət qədər aşağı olmalıdır ki, siqnal gücü kombinatordan keçərkən əhəmiyyətli dərəcədə azalmasın.

• Qaytarma itkisi: Kombinatorun qaytarma itkisi siqnalın minimal təhriflə əks olunmasını təmin etmək üçün kifayət qədər yüksək olmalıdır.
Bir mühəndis olaraq UHF kombinatorunu necə düzgün saxlayırsınız?
1. Kombinatorda hər hansı fiziki zədə və ya xarab olma əlamətlərini yoxlayın.

2. Toz və zibilləri təmizləmək üçün kombinin daxili hissələrini quru parça və/yaxud sıxılmış hava ilə təmizləyin.

3. RF vatt sayğacından istifadə edərək RF giriş və çıxış səviyyələrini yoxlayın.

4. Bütün kabelləri və konnektorları hər hansı boş və ya nasaz əlaqə üçün yoxlayın.

5. Normal iş parametrləri daxilində olduğundan əmin olmaq üçün enerji təchizatı və gərginlik səviyyələrini yoxlayın.

6. Düzgün olduğundan əmin olmaq üçün kombinator filtrlərinin və keçid diapazonunun parametrlərini və tənzimlənməsini yoxlayın.

7. Lazımi təmir və ya dəyişdirmə işlərini yerinə yetirin.

8. Bütün təmir işlərini sənədləşdirin.
UHF kombinatoru işləmirsə onu necə təmir etmək olar?
UHF kombinatorunu təmir etmək üçün əvvəlcə problemi müəyyənləşdirməlisiniz. Kombinator işləmirsə, onun bütün komponentlərində hər hansı zədə və ya xarab olma əlamətlərini yoxlamalı olacaqsınız. Problem müəyyən edildikdən sonra, hər hansı bir pozulmuş və ya nasaz olan hissələri dəyişdirə bilərsiniz. UHF kombinatorunun növündən asılı olaraq, təmir etmək üçün xüsusi alətlər və hissələrdən istifadə etməlisiniz. Hissələr dəyişdirildikdən sonra siz kombinatoru tam sınaqdan keçirməli və onun düzgün işlədiyinə əmin olmalısınız.
UHF birləşdiricisi üçün düzgün qablaşdırmanı necə seçirsiniz?
UHF kombinatoru üçün düzgün qablaşdırma seçərkən, qablaşdırmanın tozdan, nəmdən və ətraf mühitin digər elementlərindən adekvat qorunma təmin etmək üçün nəzərdə tutulduğundan əmin olmaq vacibdir. Bundan əlavə, qablaşdırma kombaynı daşıma və daşıma zamanı fiziki zədələrdən qorumaq üçün kifayət qədər möhkəm olmalıdır. Kombaynı daşıyarkən onun düzgün bərkidilməsinə əlavə diqqət yetirilməlidir, çünki daşınma zamanı hərəkət və ya vibrasiya kombaynı zədələyə bilər.
UHF kombinatorunun korpusu üçün hansı materialdan istifadə olunur?
UHF kombinatorunun korpusu ümumiyyətlə alüminium və ya polad kimi metaldan hazırlanır və bu materiallar cihazın işinə təsir etməyəcək.
UHF kombinatorunun əsas quruluşu nədir?
UHF kombinatorunun əsas strukturu giriş şəbəkəsindən, qarışdırma şəbəkəsindən, çıxış şəbəkəsindən və filtrdən ibarətdir. Giriş şəbəkəsi giriş siqnallarının kombinatora yönləndirilməsinə, qarışdırıcı şəbəkə isə siqnalların birləşdirilməsinə cavabdehdir. Çıxış şəbəkəsi birləşmiş siqnalı götürmək və onu istədiyiniz çıxışa yönəltmək üçün məsuliyyət daşıyır. Nəhayət, filtr arzuolunmaz siqnalların və harmoniklərin bloklanmasından məsuldur. Bu strukturların hər biri kombinatorun məhsuldarlığını və atributlarını müəyyən etməkdə mühüm rol oynayır. Bu strukturların heç biri olmasaydı, kombinator normal işləyə bilməzdi.
UHF kombinatorunu idarə etmək üçün kimə təyin edilməlidir?
Yayım stansiyasında UHF kombinatorunu idarə etmək üçün təyin edilmiş şəxs texniki təcrübəyə, nasazlıqların aradan qaldırılması bacarıqlarına və müstəqil işləmək bacarığına malik olmalıdır.
Necə var?
Mən yaxşıyam

INQUIRY

INQUIRY

  BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN

  contact-email
  əlaqə-loqosu

  FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

  Biz həmişə müştərilərimizə etibarlı məhsullar və diqqətli xidmətlər təqdim edirik.

  Bizimlə birbaşa əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, buyurun Bizimlə əlaqə saxlayın

  • Home

   Əsas səhifə

  • Tel

   Belə

  • Email

   mina

  • Contact

   Əlaqə