RF Dummy Yükləri

RF dummy yükü radiotezlik (RF) enerjisini udmaq və onu istiliyə çevirmək üçün nəzərdə tutulmuş elektron cihazdır. O, ətraf mühitə heç bir RF siqnalını ötürmədən sistemi sınaqdan keçirərkən və ya sazlayarkən ötürücü və ya RF dövrəsindəki yükü simulyasiya etmək üçün istifadə olunur.
 

RF dummy yükü sınaqdan keçirilən RF sisteminin empedansına uyğunlaşmaq üçün nəzərdə tutulmuş rezistiv elementdən ibarətdir. Rezistiv element adətən yüksək müqavimətə malik bir bobin və ya keramika materialına sarılmış qeyri-induktiv teldən hazırlanır. Daha sonra yük, RF enerjisi udulmuş zaman yaranan enerjini dağıtmaq üçün istilik qəbuledicisinə yerləşdirilir.

 

RF dummy load üçün bəzi sinonimlərə aşağıdakılar daxildir:
 

 • RF yükü
 • Saxta yük
 • Empedans yükü
 • RF-nin dayandırılması
 • Yük rezistoru
 • Koaksial terminator
 • RF test yükü
 • Radiotezlik terminatoru
 • RF absorber
 • Siqnal zəiflədən

 
RF dummy yükləri yayım sənayesində vacib bir vasitədir, çünki onlar yayımçılara arzuolunmaz RF siqnalları vermədən öz avadanlıqlarını sınamağa və sazlamağa imkan verir. Ötürücü avadanlıq sınaqdan keçirilərkən, ötürülən siqnalın yalnız nəzərdə tutulan qəbuledicilərə ötürülməsini və digər radio siqnalları ilə müdaxilə edə biləcəyi mühitə ötürülməsini təmin etmək vacibdir.
 
Transmitter və ya RF dövrəsi RF dummy yükü ilə sınaqdan keçirildikdə, yük antenna və ya sistemə qoşulmuş digər RF komponentləri tərəfindən təqdim ediləcək empedansı simulyasiya edir. Bununla, sistem heç bir enerji yaymadan sınaqdan keçirilə və tənzimlənə bilər. Bu, hətta kiçik miqdarda enerji emissiyasının təhlükəli ola biləcəyi yüksək güc sistemləri ilə işləyərkən xüsusilə vacibdir.
 
Yayımda yüksək keyfiyyətli RF dummy yükləri xüsusilə vacibdir, çünki yayım siqnalları yüksək güc səviyyələrində ötürülür. Yüksək keyfiyyətli RF dummy yükü yüksək güclü RF siqnalları tərəfindən yaradılan enerjini daha effektiv şəkildə mənimsəyə bilər ki, bu da sistemin həddindən artıq istiləşməsinin və ya komponentlərin zədələnməsinin qarşısını alır.
 
Aşağı keyfiyyətli RF dummy yükünün istifadəsi siqnalın əks olunmasına səbəb ola bilər və nəticədə qeyri-sabit və ya təhrif olunmuş siqnal yarana bilər. Bu, məlumatların itirilməsinə, buraxılmış siqnallara və ya digər problemlərə səbəb ola bilər. Peşəkar yayım stansiyasında siqnalın bütövlüyünü qorumaq, yayımın nəzərdə tutulan auditoriya tərəfindən qəbul edilməsini və başa düşülməsini təmin etmək üçün çox vacibdir.
 
Ümumiyyətlə, RF dummy yükləri RF sınağı və kalibrləmə üçün vacib komponentdir, ötürücü və ya dövrədə RF yükünü simulyasiya etmək üçün təhlükəsiz və səmərəli üsul təmin edir, yüksək keyfiyyətli RF dummy yükü peşəkar yayım stansiyaları üçün vacibdir, çünki o, RF siqnallarının dəqiq ötürülməsi və avadanlıqları zədələnmədən qoruyur.

Yayım zamanı RF dummy yükü ilə birlikdə başqa hansı avadanlıq istifadə olunur?
Yayım zamanı bir RF dummy yükü ilə yanaşı istifadə olunan bir sıra avadanlıqlar var. Ən ümumi komponentlərdən bəziləri bunlardır:

1. Transmitter: Transmitter yayım sisteminin ürəyidir. O, efir dalğaları üzərindən ötürülən radiotezlik siqnalını yaradır və sınaq və tənzimləmə zamanı RF dummy yükünə qoşulur.

2. Antena: Antena ətraf mühitə RF siqnalını yayan komponentdir. O, ötürücüyə qoşulub və siqnalı nəzərdə tutulan dinləyicilərə ən yaxşı şəkildə yaymaq üçün yerləşdirilib.

3. RF filtri: RF filtrləri siqnalı antenaya göndərməzdən əvvəl təmizləmək üçün istifadə olunur, modulyasiya prosesi zamanı daxil ola biləcək istənilən arzuolunmaz tezlikləri və ya müdaxiləni aradan qaldırır.

4. RF gücləndiricisi: RF gücləndiriciləri RF siqnalının gücünü artırmaq üçün istifadə olunur. Yayımda daha geniş auditoriyaya çatmaq üçün siqnal gücünü artırmaq üçün tez-tez RF gücləndiricilərindən istifadə olunur.

5. Modulyator: Modulyator audio siqnalın radiotezlik daşıyıcısı siqnalına kodlaşdırılmasına cavabdehdir. O, səs siqnalına cavab olaraq daşıyıcı siqnalın amplitudasını, tezliyini və ya fazasını dəyişmək üçün istifadə olunur.

6. Audio emal avadanlığı: Audio emal avadanlığı RF daşıyıcı siqnalına modulyasiya edilməzdən əvvəl səs siqnalının aydınlığını, yüksəkliyini və digər keyfiyyətlərini artırmaq üçün istifadə olunur.

7. Elektrik təchizatı: Enerji təchizatı yayım avadanlığının işləməsi üçün lazımi elektrik enerjisini təmin edir.

Bütün bu avadanlıqlar geniş auditoriyaya çata bilən yüksək keyfiyyətli, aydın yayım siqnalı yaratmaq üçün birlikdə işləyir. RF dummy yükü bu prosesin vacib komponentidir, çünki o, ətraf mühitə arzuolunmaz RF siqnallarını ötürmədən yayım avadanlığının təhlükəsiz və dəqiq sınaqdan keçirilməsinə və sazlanmasına imkan verir.
Radio yayımı üçün istifadə olunan RF dummy yükünün ümumi növləri hansılardır?
Hər birinin özünəməxsus dizaynı və məqsədi olan bir neçə növ RF dummy yükü mövcuddur. Ən çox yayılmış növlərdən bəzilərinə ümumi baxış:

1. Tellə sarılmış dummy yükü: Bu tip dummy yük bir rulona sarılmış dəqiq teldən hazırlanır və adətən aşağı güc tətbiqləri üçün istifadə olunur. Açıq quruluşuna görə yaxşı soyutma təklif edir, lakin daha yüksək tezliklərdə endüktans və tutumla bağlı problemlərdən əziyyət çəkə bilər.

2. Karbon Kompozit Dummy Yükü: Bu tip dummy yük karbon və digər materiallardan ibarət kompozit materialdan hazırlanır. O, yaxşı istilik yayılması və enerji ilə işləmə qabiliyyəti təklif edir, lakin digər növlərdən daha bahalı ola bilər.

3. Hava ilə Soyudulmuş Dummy Yükü: Bu, rezistiv elementi soyutmaq üçün hava axını istifadə edən sadə, ucuz bir dummy yük növüdür. Adətən aşağı güc tətbiqləri üçün istifadə olunur və səs-küylü və həddindən artıq istiləşməyə meylli ola bilər.

4. Yağla Soyudulmuş Dummy Yükü: Bu tip dummy yük rezistiv elementi soyutmaq üçün yağdan istifadə edir və hava ilə soyudulan modellərə nisbətən daha yaxşı istilik yayılmasını təklif edir. Adətən daha yüksək güc tətbiqləri üçün istifadə olunur, lakin onu saxlamaq və təmir etmək çətin ola bilər.

5. Dalğa bələdçisinin Dummy Yükü: Dalğa qurğusunun dummy yükləri dalğa ötürücü strukturlarını dayandırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və adətən yüksək güclü mikrodalğalı tətbiqlərdə istifadə olunur. Onlar müəyyən bir tezlik diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi cihazlardır və onlar bahalı ola bilər.

6. Fanla Soyudulmuş Dummy Yükü: Fanla soyudulmuş dummy yüklər, rezistiv elementi soyutmaq üçün ventilyatordan istifadə edərək, yaxşı soyutma və güc idarəetmə qabiliyyəti təklif edir. Onlar adətən orta güc tətbiqləri üçün istifadə olunur və hava ilə soyudulmuş modellərdən daha bahalı ola bilər.

Xülasə olaraq, istifadə olunan RF dummy yükünün növü enerji ilə işləmə qabiliyyəti, tezlik diapazonu, soyutma üsulu və qiymət kimi tətbiq tələblərindən asılıdır. Tellə sarılmış dummy yüklər adətən aşağı güc tətbiqləri üçün istifadə olunur, yağla soyudulan və fanla soyudulan modellər isə orta və yüksək güc tətbiqləri üçün daha yaxşıdır. Waveguide dummy yükləri xüsusi tezlik diapazonları üçün istifadə olunan xüsusi cihazlardır, hava ilə soyudulmuş modellər isə aşağı güc tətbiqləri üçün sadə, ucuz seçimlərdir. Bu RF dummy yüklərinin qiyməti növündən asılı olaraq dəyişir, daha ixtisaslaşmış və ya yüksək performanslı modellər daha bahalıdır. Bu cihazların quraşdırılması adətən onların müvafiq avadanlıqlara qoşulmasını nəzərdə tutur, texniki qulluq və təmir isə zədələnmiş müqavimət elementlərinin və ya soyutma sistemlərinin dəyişdirilməsini əhatə edə bilər.
Kiçik və böyük RF dummy yükü nə ilə fərqlənir?
Kiçik RF dummy yükü ilə böyük RF dummy yükü arasındakı əsas fərqlər onların strukturlarında, soyutma üsullarında, enerji ilə işləmə qabiliyyətində və tətbiqlərindədir. Budur daha ətraflı müqayisə:

Quruluş:
Kiçik RF dummy yükləri adətən yığcam ölçüyə malikdir və aşağı güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar məftillə sarılmış və ya karbon kompozit quruluşa malik ola bilər və hava və ya maye soyutma istifadə edə bilər. Böyük RF dummy yükləri, əksinə, daha böyük ölçülərə malikdir və daha yüksək güc səviyyələrini idarə edə bilir. Onlar tez-tez yağdan və ya su ilə soyudulan sistemdən istifadə edirlər və daha möhkəm bir quruluşa malikdirlər.

Üstünlükləri:
Kiçik RF dummy yüklərinin üstünlüyü böyük dummy yüklərə nisbətən yığcam və daha ucuzdur. Həm də onları idarə etmək və daşımaq daha asandır. Böyük RF dummy yükləri, əksinə, daha yüksək güc səviyyələrini idarə edə bilər və yayım və ya sənaye RF sınağı kimi yüksək güc tətbiqləri üçün uyğundur.

Dezavantajları:
Kiçik RF dummy yüklərinin çatışmazlıqları onların məhdud güc idarəetmə qabiliyyəti və tezlik dəyişikliklərinə daha aşağı dözümlülükdür. Böyük RF dummy yükləri daha bahalıdır, ölçüləri çox böyükdür və daha çox texniki xidmət tələb edir.

Güc idarəetmə qabiliyyəti:
Kiçik RF dummy yükləri yalnız məhdud miqdarda gücü idarə edə bilər, adətən yalnız bir neçə vatt və ya millivat. Böyük RF dummy yükləri, əksinə, yüzlərlə kilovata qədər daha yüksək güc səviyyələrini idarə edə bilər.

metodu Soyutma:
Kiçik RF dummy yükləri üçün soyutma üsulu adətən hava və ya maye əsaslıdır, böyük RF dummy yükləri isə tez-tez yağ və ya su ilə soyudulan sistemdən istifadə edir.

Qiymətlər:
Kiçik RF dummy yükləri daha kiçik ölçüləri və aşağı güc idarəetmə qabiliyyətinə görə böyük RF dummy yüklərindən daha ucuzdur.

Applications:
Kiçik RF dummy yükləri tez-tez laboratoriya və sınaq tətbiqləri üçün istifadə olunur, böyük RF dummy yükləri isə yayım, sənaye sınaqları və ya yüksək güc yüklərinin tələb olunduğu yerlərdə istifadə olunur.

Ölçü:
Kiçik RF dummy yükləri adətən yığcam ölçüdədir, böyük RF dummy yükləri isə çox böyük ola bilər və əhəmiyyətli miqdarda yer tələb edir.

Performansı:
Kiçik RF dummy yükləri tezliyin dəyişməsi nəticəsində yaranan performans problemlərinə daha həssasdır, böyük RF dummy yükləri isə ağır yük əməliyyatları üçün nəzərdə tutulub və daha etibarlıdır.

Tezlik:
Kiçik RF dummy yükləri adətən xüsusi tezlik diapazonları ilə məhdudlaşır, böyük RF dummy yükləri isə geniş tezlik diapazonunu idarə edə bilir.

Quraşdırma və texniki xidmət:
Kiçik RF dummy yüklərinin quraşdırılması adətən sadə və sadədir. Bununla belə, böyük RF dummy yükləri daha mürəkkəb quruluşa və soyutma sistemlərinə görə xüsusi quraşdırma və texniki xidmət tələb edir.

Xülasə, kiçik RF dummy yükləri yığcam ölçüləri və sərfəliliyi səbəbindən adətən laboratoriya və sınaq tətbiqləri üçün istifadə olunur, böyük RF dummy yükləri isə yüksək enerji daşıma qabiliyyətinə və daha möhkəm quruluşa görə yayım və sənaye sınaqlarında istifadə olunur. Kiçik RF dummy yükləri adətən hava və ya maye soyutmadan istifadə edir, böyük RF dummy yükləri isə yağ və ya su ilə soyudulan sistemlərdən istifadə edir.
RF dummy yükləri faktiki səhnələrdə necə istifadə olunur?
RF dummy yükləri elektronikanın və rabitənin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq sahəsinə malikdir. RF dummy yüklərinin ümumi tətbiqlərindən bəziləri bunlardır:

1. Sınaq və kalibrləmə: RF dummy yükləri tez-tez ötürücülər, gücləndiricilər və qəbuledicilər kimi RF avadanlıqlarının sınaqdan keçirilməsi və kalibrlənməsi üçün istifadə olunur. Onlar digər rabitə cihazlarına müdaxilə etmədən avadanlığın sınaqdan keçirilməsi üçün çox vacib olan şüalanmayan yükü təmin edirlər.

2. Uyğunlaşan şəbəkələr: RF dummy yükləri RF güc gücləndiricisinin mərhələlərini sınaqdan keçirmək üçün uyğun şəbəkələr kimi istifadə edilə bilər. Gücləndiricinin empedansına uyğunlaşa bilən rezistiv yükü təmin edir, onun işini dəqiq yoxlamağa imkan verir.

3. Problemlərin aradan qaldırılması: RF dummy yükləri həmçinin RF avadanlığında nasazlıqların aradan qaldırılması və nasazlıqların tapılmasında istifadə edilə bilər. Antenanı müvəqqəti olaraq dummy yüklə əvəz etməklə mühəndislər ötürücü və ya qəbuledici avadanlıqda nasazlığın olub olmadığını yoxlaya bilərlər.

4. Yayım stansiyaları: Yayım stansiyalarında RF dummy yükləri adətən ötürücü avadanlıqların sınağı və texniki xidməti zamanı istifadə olunur. Onlar düzgün empedans uyğunluğunu qoruyarkən stansiyanın generatorunu və ötürücünü antenadan təcrid etməyə kömək edirlər.

5. Sənaye sınaqları: RF dummy yükləri sınaq antenaları, filtrlər və dalğa ötürücüləri kimi radiotezlik avadanlıqlarının sənaye sınaqlarında istifadə olunur.

6. Tibbi görüntüləmə: RF dummy yükləri insan orqanizmi tərəfindən udulmayan RF gücünü udmaq üçün MRT skanerləri kimi tibbi görüntüləmə avadanlıqlarında istifadə olunur. Bu, xəstənin və tibb işçilərinin arzuolunmaz radiasiyaya məruz qalmasının qarşısını almağa kömək edir.

7. Hərbi tətbiqlər: RF dummy yükləri kommunikasiya sistemlərinin, radarların və elektron döyüş avadanlıqlarının sınaqdan keçirilməsi kimi hərbi tətbiqlərdə istifadə olunur. Onlar ordunun mövqeyini poza biləcək arzuolunmaz RF emissiyalarının qarşısını alaraq bu sistemlərin düzgün işləməsini təmin etməyə kömək edir.

8. Ham radio operatorları: RF dummy yükləri adətən vetçina radio operatorları tərəfindən radio avadanlıqlarını sınaqdan keçirmək və tənzimləmək üçün istifadə olunur. Onlar hər hansı ötürmə etməzdən əvvəl radionun düzgün işləməsini təmin etməyə kömək edə bilər.

9. Təhsil və təlim: RF dummy yükləri RF avadanlığının düzgün istismarı və texniki xidməti haqqında öyrənmək üçün təhsil və təlim parametrlərində faydalıdır. Onlar həmçinin RF nəzəriyyəsini nümayiş etdirmək və sınaq və kalibrləmə üsullarını öyrənmək üçün istifadə edilə bilər.

10. Həvəskar raket texnikası: RF dummy yükləri bəzən işə başlamazdan əvvəl alovlandırıcıları və elektrik sistemlərini sınaqdan keçirmək üçün həvəskar raketlərdə istifadə olunur. Bu, buraxılışın təhlükəsizliyini və effektivliyini təmin etməyə kömək edə bilər.

11. Aerokosmik sınaq: RF dummy yükləri antenaların və digər RF avadanlıqlarının empedansını simulyasiya etmək üçün aerokosmik sınaqlarda istifadə edilə bilər. Bu, müxtəlif mühitlərdə avadanlığın düzgün işləməsini təmin etməyə kömək edir.

12. Tədqiqat və inkişaf: RF dummy yükləri yeni RF avadanlıq və texnologiyalarının işini yoxlamaq üçün tədqiqat və inkişafda istifadə olunur. Onlar RF müdaxiləsi, səmərəsizliyi və ya yarana biləcək digər problemlərin potensialını müəyyən etməyə kömək edə bilər.

Xülasə, RF dummy yükləri elektronikanın və rabitənin müxtəlif sahələrində çoxsaylı tətbiqlərə malikdir. Onlar adətən RF avadanlıqlarının sınaqdan keçirilməsi və kalibrlənməsi, nasazlıqların aradan qaldırılması, şəbəkələrin uyğunlaşdırılması, yayım stansiyaları, sənaye sınaqları, tibbi görüntüləmə və hərbi tətbiqlər və s. üçün istifadə olunur.
Yayım sistemini qurmaq üçün dummy yükdən başqa hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
Yayım stansiyası üçün tam radio yayım sisteminin qurulması sadəcə RF dummy yükündən daha çox tələb edir. Tam radio yayım sistemi üçün lazım olan tipik komponentlər bunlardır:

1. Antena qülləsi: Geniş əhatə dairəsini təmin etmək üçün antenanı kifayət qədər yüksəklikdə quraşdırmaq üçün bir qüllə lazımdır.

2. Antena: Antena yayım siqnalını ətraf əraziyə yaymaqdan məsuldur. Tezlik diapazonundan və yayım növündən asılı olaraq müxtəlif növ antenalardan istifadə olunur.

3. Ötürmə xətti: Transmitteri antenaya qoşmaq üçün ötürmə xətti istifadə olunur. Tələb olunan məsafədə itkiləri minimuma endirmək üçün ötürmə xətti diqqətlə seçilməlidir.

4. Transmitter: Transmitter antenaya göndərilən RF siqnalını yaradır. Zərərdən qaçmaq üçün ötürücü antenna və ötürmə xəttinin spesifikasiyası çərçivəsində işlədilməlidir.

5. Anten tənzimləyicisi: Optimal performans üçün ötürücünün empedansı ilə antenanın empedansına uyğunlaşdırılması üçün antenna tüneri tələb oluna bilər.

6. İldırımdan qorunma: İldırım ötürmə xəttinə, qülləyə və antena sisteminin digər komponentlərinə zərər verə bilər. Zərərlərin qarşısını almaq üçün bir qayda olaraq, dalğalanma bastırıcılar və digər ildırımdan mühafizə qurğuları istifadə olunur.

7. Torpaqlama sistemi: İldırım vurmasından, statik boşalmadan və digər elektrik hadisələrindən qorunmaq üçün torpaqlama sistemi lazımdır. Torpaqlama sistemi antena sisteminin işinə müdaxiləni minimuma endirmək üçün layihələndirilməli və quraşdırılmalıdır.

8. Uzaqdan idarəetmə və monitorinq sistemi: Uzaqdan idarəetmə və monitorinq sistemi antena sisteminin işinə, o cümlədən ötürücü gücünü, səs keyfiyyətini və digər vacib parametrləri uzaqdan izləmək və nəzarət etmək üçün istifadə olunur.

9. Elektrik təchizatı: Ötürücü, uzaqdan idarəetmə sistemi və antena sisteminin digər komponentlərini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün enerji təchizatı lazımdır.

10. Audio konsol/mikser: Audio konsol/mikser stansiyada yayımlanacaq proqramlaşdırma üçün səs səviyyələrini qarışdırmaq və idarə etmək üçün istifadə olunur. Səs mikrofonlar, əvvəlcədən yazılmış məzmun, telefon xətləri və saytdan kənar yayımlar kimi müxtəlif mənbələrdən mikserə verilə bilər.

11. Mikrofonlar: Yayım keyfiyyətli mikrofonlar radiostansiyada yayımlanacaq nitq və digər audio məzmunu çəkmək üçün istifadə olunur.

12. Rəqəmsal audio iş stansiyası (DAW)/audio redaktə proqramı: DAW proqramı yayım üçün audio məzmun yaratmaq və redaktə etmək üçün istifadə olunur. Bu proqram audio arxivləşdirmə və saxlama üçün də istifadə edilə bilər.

13. Telefon interfeysləri: Telefon interfeysləri efir istedadına dinləyicilərdən gələn zəngləri qəbul etməyə imkan vermək üçün istifadə olunur. Bu interfeyslərdən zənglərin yoxlanılması, daxil olan zənglərin proqramla qarışdırılması və digər funksiyalar üçün istifadə oluna bilər.

14. Audio prosessorlar: Səs prosessorları yayım siqnalının səs keyfiyyətini optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Onlar səviyyələrə, bərabərləşdirməyə, sıxılmaya və digər səs emal üsullarına nəzarət etmək üçün istifadə edilə bilər.

15. RDS kodlayıcısı: Radio Data System (RDS) kodlayıcısı verilənlərin yayım siqnalına kodlaşdırılması üçün istifadə olunur. Bu məlumatlara stansiya məlumatı, mahnı adları və RDS-i aktivləşdirən radiolarda göstərilə bilən digər müvafiq məlumatlar daxil ola bilər.

16. Avtomatlaşdırma proqramı: Avtomatlaşdırma proqramı əvvəlcədən qeydə alınmış məzmunu və müəyyən vaxt intervalları ərzində avtomatik oynatılacaq reklamları planlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.

17. Yayımların avtomatlaşdırılması sistemi: Yayımların avtomatlaşdırılması sistemi audio faylların qrafikini və səsləndirilməsini, həmçinin radio proqramlaşdırmasının efirdə avtomatlaşdırılmasını idarə edir.

18. Audio saxlama və çatdırma sistemi: Bu sistem yayım üçün istifadə olunacaq audio faylları saxlamaq və çatdırmaq üçün istifadə olunur.

19. Xəbərlər otağının kompüter sistemi (NCS): NCS xəbər qrupu tərəfindən xəbərlər yazmaq, redaktə etmək və proqramlaşdırma komandasına yaymaq üçün istifadə olunur.

Xülasə, radio stansiyası üçün tam yayım sistemi RF dummy yükündən əlavə bir neçə komponent tələb edir. Antena qülləsi, antena, ötürmə xətti, ötürücü, antenna tuneri, ildırımdan mühafizə, torpaqlama sistemi, uzaqdan idarəetmə və monitorinq sistemi və enerji təchizatı sistemin yaxşı işləməsini və uzunömürlülüyünü təmin etmək üçün lazım olan bütün vacib komponentlərdir. Bu komponentlər birlikdə yüksək keyfiyyətli radio proqramlaşdırma yaratmaq və yaymaq üçün birlikdə işləyir. Onlar dinləyicilərə cəlbedici və məlumatlandırıcı məzmun təqdim edə bilən tam radio yayım stansiyasının qurulması üçün vacibdir.
RF dummy yükünün ümumi terminologiyaları hansılardır?
Burada RF dummy yükü ilə bağlı ümumi terminologiyalar var.

1. RF Dummy Yükü: RF dummy yükü radiotezlik sistemində əməliyyat antennasının mövcudluğunu simulyasiya etmək üçün istifadə olunan bir cihazdır. O, elektromaqnit siqnalı kimi bu gücü yaymadan ötürücüdən bütün gücü udmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

2. Tezlik Aralığı: Tezlik diapazonu dummy yükün işləmək üçün nəzərdə tutulduğu tezlik diapazonuna aiddir. İstifadə ediləcəyi sistemin xüsusi tezlik diapazonunu idarə edə biləcək dummy yükü seçmək vacibdir.

3. Güc dərəcəsi: Dummy yükün güc reytinqi onun zərər görmədən dağıda biləcəyi gücün miqdarıdır. Bu, adətən vattla müəyyən edilir və dummy yük seçərkən nəzərə alınmalıdır. Tətbiqiniz üçün çox aşağı güc reytinqinə malik dummy yükün seçilməsi zədələnmə və ya uğursuzluqla nəticələnə bilər.

4. İmkan: Empedans, bir dövrənin alternativ cərəyanın axınına qarşı müqavimətinin ölçüsüdür. Saxta yükün empedansı adətən əksetmələri minimuma endirmək və səmərəli işləməyi təmin etmək üçün istifadə edəcəyi ötürücü və ya sistemin empedansına uyğunlaşdırılır.

5. VSWR: VSWR Gərginlik Daimi Dalğa Nisbəti deməkdir və ötürmə xəttində əks olunan gücün miqdarının ölçüsüdür. Yüksək VSWR ötürücünün empedansı ilə dummy yükün empedansı arasında uyğunsuzluğu göstərə bilər ki, bu da ötürücünün zədələnməsinə səbəb ola bilər.

6. Bağlayıcı növü: Bağlayıcı növü, dummy yükü sistemə qoşmaq üçün istifadə olunan bağlayıcı növünə aiddir. Düzgün əlaqə və işləməyi təmin etmək üçün birləşdirici növü sistemdə istifadə edilən birləşdirici tipə uyğun olmalıdır.

7. Dağılma: Bu, gücün dummy yük tərəfindən yayılma və ya udulma sürətinə aiddir. Həddindən artıq istiləşmədən və ya zədələnmədən qaçınmaq üçün uyğun dağılma dərəcəsi ilə dummy yük seçmək vacibdir.

8. Temperatur əmsalı: Bu, dummy yükün temperaturu dəyişdikcə müqavimətinin dəyişməsinə aiddir. Dəqiq və sabit işləmə tələb edən tətbiqlər üçün aşağı temperatur əmsalı ilə dummy yükü seçmək vacibdir.

9. Tikinti: Dumy yükün qurulması onun idarə edilməsinə və dayanıqlığına təsir göstərə bilər. Dummy yüklər adətən keramika, karbon və ya su kimi materiallardan hazırlanır və metal və ya plastik korpuslara daxil edilə bilər. Ətraf mühitə və tətbiqə uyğun konstruksiyaya malik dummy yükün seçilməsi uzunmüddətli etibarlılığı təmin etməyə kömək edə bilər.

10. Daxiletmə itkisi: Bu termin ötürmə xəttinə komponent daxil edildikdə baş verən siqnal gücünün itirilməsinə aiddir. Yüksək daxiletmə itkisi dummy yükün uyğunsuzluğunu və ya səmərəsizliyini göstərə bilər ki, bu da sistemin ümumi performansını azalda bilər.

11. Dəqiqlik: Saxta yükün dəqiqliyi onun real antenanın empedansını və digər xüsusiyyətlərini nə qədər yaxından təkrarladığına aiddir. Yüksək dəqiqliklə dummy yükün seçilməsi sistemin gözlənildiyi kimi davranmasını və ölçmələrin etibarlı olmasını təmin etməyə kömək edə bilər.

12. Yansıtma əmsalı: Yansıtma əmsalı dummy yükdən əks olunan gücün miqdarını təsvir edir. Effektiv işləmə üçün aşağı əks əmsalı arzu edilir.

13. SWR: SWR və ya Daimi Dalğa nisbəti VSWR üçün başqa bir termindir və ötürmə xəttinin empedansının yükə nə qədər uyğun olduğunun ölçüsüdür. Yüksək SWR uyğunsuzluğu göstərir və arzuolunmaz əkslərə və siqnal itkilərinə səbəb ola bilər.

14. Vaxt sabiti: Zaman sabiti dummy yükün istiliyi nə qədər tez yaydığının ölçüsüdür. Cihazın istilik tutumunun istilik yayılması sürətinə bölünməsi ilə hesablanır. Aşağı vaxt sabiti dummy yükün həddindən artıq istiləşmədən daha uzun müddət ərzində yüksək güc səviyyələrini idarə edə biləcəyini göstərir.

15. Səs-küyün temperaturu: Saxta yükün səs-küy temperaturu cihazın yaratdığı termal səs-küyün ölçüsüdür. Yüksək həssaslıq tələb edən tətbiqlər üçün aşağı səs-küylü dummy yükü seçmək vacibdir.

16. Kalibrləmə: Kalibrləmə, istifadə ediləcək sistemin empedansına və digər xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq dummy yükün tənzimlənməsi prosesidir. Düzgün kalibrləmə optimal performansı təmin etməyə və ölçmələrdə səhvləri minimuma endirməyə kömək edə bilər.

Ümumiyyətlə, radiotezlik sistemlərinin təhlükəsiz və səmərəli işləməsini təmin etmək üçün RF dummy yükünün düzgün seçilməsi və istifadəsi çox vacibdir. Saxta yüklərlə əlaqəli terminologiyaları başa düşmək, müəyyən bir tətbiq üçün uyğun dummy yükün seçilməsinə kömək edə bilər.
RF dummy yükünün ən vacib xüsusiyyətləri hansılardır?
RF dummy yükünün ən vacib fiziki və RF xüsusiyyətləri bunlardır:

1. Fiziki ölçü və çəki: Saxta yükün ölçüsü və çəkisi onun idarə edilməsinə və quraşdırılmasına təsir göstərə bilər. İstifadə olunacaq sistem üçün uyğun ölçü və çəkiyə malik olan dummy yükün seçilməsi ümumi konfiqurasiyaya inteqrasiyanı asanlaşdıra bilər.

2. Güclə işləmə qabiliyyəti: Bu spesifikasiya dummy yükün təhlükəsiz şəkildə idarə edə biləcəyi maksimum güc səviyyəsini təsvir edir. Zərər və ya nasazlığın qarşısını almaq üçün istifadə ediləcəyi sistemin güc səviyyələrini idarə edə biləcək bir dummy yük seçmək vacibdir.

3. Tezlik üçündür: Tezlik diapazonu dummy yükün sistem empedansına məqbul uyğunluğu təmin edə biləcəyi tezliklər diapazonudur. Sistemin istənilən əməliyyat tezliklərini əhatə edən tezlik diapazonuna malik dummy yükün seçilməsi düzgün işləməyi təmin etmək üçün çox vacibdir.

4. Empedans uyğunluğu: Yansıtmanı azaltmaq və səmərəli işləməyi təmin etmək üçün dummy yükün empedansı sistemin empedansına mümkün qədər uyğun olmalıdır.

5. VSWR: Aşağı VSWR, dummy yükün sistemə yaxşı uyğunlaşdığını və gücü səmərəli şəkildə mənimsədiyini və ya yaydığını göstərir. Yüksək VSWR, dummy yükün empedansının sistemə uyğun olmadığını göstərə bilər ki, bu da arzuolunmaz əkslərə və siqnal itkilərinə səbəb ola bilər.

6. Bağlayıcı növü: İstifadə ediləcəyi sistem üçün düzgün bağlayıcı tipli dummy yükü seçmək vacibdir. Bu, əlaqənin təhlükəsiz olmasını və dummy yükün gözlənildiyi kimi işləməsini təmin edir.

7. Tikinti: Saxta yükün qurulması onun davamlılığına və idarə olunmasına təsir göstərə bilər. Sistemin və ətraf mühitin ehtiyaclarını ödəmək üçün qurulmuş dummy yükün seçilməsi uzun və etibarlı xidmət müddətini təmin edə bilər.

Ümumiyyətlə, müvafiq fiziki və RF spesifikasiyası ilə RF dummy yükünün seçilməsi düzgün işləməyi təmin etmək və sistemin zədələnməsinin və ya nasazlığının qarşısını almaq üçün vacibdir.
Müxtəlif növ yayım stansiyalarında istifadə olunan RF dummy yüklərini necə fərqləndirmək olar?
Yayım stansiyaları üçün RF dummy yükünün seçimi tezlik, güc səviyyələri və sistem tələbləri kimi amillərə görə dəyişə bilər. Fərqli yayım stansiyaları üçün RF dummy yükləri ilə bağlı bəzi fərqlər və mülahizələr bunlardır:

1. UHF Yayım Stansiyaları: UHF dummy yükləri VHF analoqlarından daha yüksək tezlikləri və güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adətən daha kiçik və daha yığcamdır, bu da onları dar yerlərdə quraşdırmağı və idarə etməyi asanlaşdırır. UHF dummy yükləri əla performans və dəqiqlik təklif edir, lakin onların kiçik ölçüsü və daha yüksək güc göstəriciləri onları daha bahalı edə bilər.

2. VHF Yayım Stansiyaları: VHF dummy yükləri UHF dummy yüklərindən daha aşağı tezlikləri və güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adətən daha böyük və daha ağır olurlar, bu da onları quraşdırmaq və idarə etməyi çətinləşdirir. VHF dummy yükləri yaxşı performans və dəqiqlik təklif edir, lakin onların daha böyük ölçüləri və aşağı güc reytinqləri onları daha sərfəli edə bilər.

3. Televiziya yayım stansiyaları: Televiziya yayım stansiyaları üçün dummy yüklər televiziya yayımı üçün tələb olunan yüksək güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adətən daha böyük və daha ağırdırlar və daha yüksək güc səviyyələrini idarə etmək üçün tez-tez hava ilə soyudulurlar. Televiziya dummy yükləri əla performans və dəqiqlik təklif edir, lakin onların daha böyük ölçüsü və daha yüksək güc göstəriciləri onları daha bahalı edə bilər.

4. AM Yayım Stansiyaları: AM yayım stansiyaları üçün dummy yüklər AM radio yayımlarında istifadə olunan yüksək güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adətən daha böyük və daha ağırdırlar və yüksək güc səviyyələri ilə yaranan istiliyi idarə etmək üçün hava və ya maye ilə soyudula bilərlər. AM dummy yükləri yaxşı performans və dəqiqlik təklif edir, lakin onların daha böyük ölçüsü və daha yüksək güc göstəriciləri onları daha bahalı edə bilər.

5. FM Yayım Stansiyaları: FM yayım stansiyaları üçün dummy yüklər FM radio yayımlarında istifadə olunan yüksək güc səviyyələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adətən AM dummy yüklərindən daha kiçik və daha yığcamdır, lakin əla performans və dəqiqlik təklif edir. FM dummy yükləri adətən AM dummy yüklərindən daha əlverişlidir.

Quraşdırma və texniki xidmət baxımından, bütün növ dummy yüklərin etibarlı işləməsini təmin etmək üçün düzgün quraşdırma və müntəzəm texniki xidmət tələb olunur. Qulluq yükünün növündən və ölçüsündən asılı olaraq, təmir işləri xüsusi avadanlıqla təchiz edilmiş təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən aparılmalıdır.

Ümumiyyətlə, yayım stansiyası üçün düzgün RF dummy yükünün seçilməsi tezlik, güc səviyyələri, sistem tələbləri, quraşdırma və texniki xidmət kimi amillərin nəzərə alınmasını tələb edir. Hər bir dummy yük növünün öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var və qiymət ölçüdən, güc göstəricilərindən və performansdan asılı olaraq dəyişə bilər. Nəhayət, müəyyən bir tətbiq üçün ən yaxşı dummy yükün seçilməsi yayım stansiyasının ehtiyac və tələblərindən asılı olacaq.
Müxtəlif növ yayım stansiyaları üçün RF dummy yüklərini necə seçmək olar?
Radio yayımı stansiyası üçün ən yaxşı RF dummy yükünü seçmək üçün həmin stansiya ilə bağlı xüsusi təsnifat və spesifikasiyaları nəzərə almaq vacibdir. Burada nəzərə alınmalı bəzi amillər var:

1. Tezlik üçündür: Hər bir yayım stansiyası müəyyən tezlik diapazonunda işləyir. Müvafiq empedans uyğunluğunu və siqnalın zəifləməsini təmin etmək üçün sistemin iş tezliyi diapazonuna uyğun gələn tezlik diapazonu ilə dummy yükü seçmək vacibdir.

2. Güclə işləmə qabiliyyəti: Fərqli yayım stansiyaları fərqli güc səviyyələri tələb edir və bu, dummy yükün seçilməsinə təsir göstərə bilər. Yayım stansiyasının tələb olunan güc səviyyəsinə uyğun gələn güc idarəetmə reytinqi ilə dummy yükü seçmək vacibdir.

3. Empedans/ VSWR: Empedans uyğunluğu yayım sisteminin səmərəli və etibarlı işləməsi üçün vacibdir. Sistemdə istifadə olunan ötürmə xəttinə və avadanlıqlara uyğun gələn empedans uyğunluğu ilə dummy yükü seçmək vacibdir. Aşağı VSWR, empedans uyğunluğunun yaxşı olduğunu göstərir.

4. Fiziki ölçü: Dummy yükün fiziki ölçüsü və çəkisi, xüsusilə məhdud yer və ya çəki məhdudiyyətləri olan qurğular üçün vacib bir məsələ ola bilər. Yayım stansiyasında asanlıqla quraşdırıla və idarə oluna bilən ölçü və çəki ilə dummy yükü seçmək vacibdir.

5. Tikinti: Dummy yüklər keramika və ya karbon kimi müxtəlif materiallardan tikilə bilər. Tikinti seçimi dummy yükün davamlılığına və idarə olunmasına təsir göstərə bilər. Tətbiq və ətraf mühit ehtiyaclarına uyğun bir konstruksiyaya malik dummy yükün seçilməsi uzunmüddətli etibarlılığı təmin edə bilər.

6. Soyutma: Soyutma üsulu yüksək güc tətbiqləri üçün vacib ola bilər. Bəzi dummy yüklər hava və ya maye soyutma tələb edir ki, bu da sistemin quraşdırılmasına, saxlanmasına və xərclərinə təsir edə bilər.

7. Bağlayıcı növü: Düzgün konnektor növü ilə dummy yükün seçilməsi yayım sisteminin düzgün quraşdırılmasını və etibarlı işləməsini təmin edə bilər.

Ümumiyyətlə, yayım stansiyası üçün düzgün RF dummy yükünün seçilməsi stansiyanın xüsusi təsnifatını və spesifikasiyalarını diqqətlə nəzərdən keçirməyi tələb edir. Yuxarıda göstərilən amilləri nəzərə alaraq, sistemə və ətraf mühitə yaxşı uyğun gələn, sistemin səmərəli və etibarlı işləməsini təmin edən dummy yük seçə bilərsiniz.
RF dummy yükü yayım üçün necə hazırlanır və quraşdırılır?
Yayım stansiyası üçün RF dummy yükünün istehsalı və quraşdırılması prosesi bir neçə mərhələyə bölünə bilər:

1. Dizayn və İstehsal: RF dummy yükünün istehsal prosesində ilk addım yükün dizaynı və istehsalıdır. Dizayn adətən yayım stansiyasının xüsusi tezlik diapazonuna, güc səviyyəsinə və empedans tələblərinə əsaslanır. İstehsal zamanı dummy yükün komponentləri yığılır və düzgün işləməsini təmin etmək üçün sınaqdan keçirilir.

2. Sınaq və Sertifikatlaşdırma: Dummy yük istehsal edildikdən sonra onun yayım sistemi üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verdiyinə əmin olmaq üçün sınaqdan keçirilir. Yayım sistemində istifadə edilməzdən əvvəl dummy yükün ABŞ-dakı FCC kimi tənzimləyici orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırılması tələb oluna bilər.

3. Qablaşdırma və Göndərmə: Dummy yük sınaqdan keçirildikdən və sertifikatlaşdırıldıqdan sonra qablaşdırılır və yayım stansiyasına göndərilir. Paketə adətən hər hansı lazımi quraşdırma təlimatları və aksesuarları ilə birlikdə dummy yük daxildir.

4. Quraşdırma və İnteqrasiya: Yayım sistemində dummy yük quraşdırma təlimatlarına uyğun olaraq quraşdırılır. O, adətən müvafiq konnektor növündən istifadə edərək ötürücü xətt və ya avadanlıqla birləşdirilir. Empedans uyğunluğu və VSWR yayım sisteminin işini optimallaşdırmaq üçün diqqətlə tənzimlənir.

5. Baxım və Təmir: Dumy yük quraşdırıldıqdan sonra düzgün işləməsini təmin etmək üçün müntəzəm texniki xidmət tələb olunur. Buraya empedans uyğunluğunun və VSWR-nin yoxlanılması, dummy yükün zədələnmə və ya aşınma üçün yoxlanılması və lazım olduqda hər hansı komponentin təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi daxildir. Zərər və ya nasazlıq halında, dummy yükün təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb oluna bilər.

Ümumiyyətlə, yayım stansiyası üçün RF dummy yükünün istehsalı və quraşdırılması prosesi diqqətli dizayn, istehsal, sınaq, sertifikatlaşdırma, qablaşdırma, göndərmə, quraşdırma və texniki xidmətdən ibarətdir. Bu addımları yerinə yetirməklə etibarlı və səmərəli yayım sisteminə nail olmaq olar.
RF dummy yükünü necə düzgün saxlamaq olar?
Bir yayım stansiyasında RF dummy yükünün saxlanması yayım sisteminin düzgün işləməsini təmin etmək üçün vacibdir. RF dummy yükünü düzgün saxlamaq üçün bəzi addımlar bunlardır:

1. Vizual yoxlama: Saxta yükün müntəzəm vizual yoxlamaları onun işinə təsir edə biləcək hər hansı zədə, aşınma və ya digər problemləri müəyyən etməyə kömək edə bilər. Çatlar və ya əyilmiş komponentlər kimi fiziki zədələnmə əlamətlərini axtarın və hər hansı boş birləşmələri və ya korroziya əlamətlərini yoxlayın.

2. Empedans və VSWR yoxlamaları: Müntəzəm olaraq dummy yükün empedans uyğunluğunu və VSWR-ni yoxlayın. Bu, şəbəkə analizatoru və ya anten analizatoru ilə edilə bilər. Yüksək VSWR zəif empedans uyğunluğunu göstərə bilər ki, bu da əks və siqnal itkisinə səbəb ola bilər.

3. Təmizlik: Dummy yük toz, kir və digər çirkləndiriciləri toplaya bilər ki, bu da onun işinə təsir edə bilər. Dumy yükün səthini müntəzəm olaraq quru parça və ya fırça ilə təmizləyin və ya zəruri hallarda yumşaq bir yuyucu məhluldan istifadə edin.

4. Qoşmalara qulluq: Kabellər və adapterlər kimi dummy yük üçün birləşdiriciləri və qoşmaları yoxlayın, onların təmiz və düzgün işləməsinə əmin olun. Lazım olduqda köhnəlmiş və ya zədələnmiş aksesuarları dəyişdirin.

5. Soyutma sistemi: Dumy yükün hava və ya maye soyutma kimi soyutma sistemi varsa, düzgün işləməsini təmin etmək üçün sistemi mütəmadi olaraq yoxlayın. Aşınmış və ya zədələnmiş komponentləri dəyişdirin və lazım olduqda hər hansı filtrləri və ya soyutma qanadlarını təmizləyin.

6. Kalibrləmə: İstehsalçının spesifikasiyasına uyğun olaraq dummy yükü vaxtaşırı kalibrləyin. Bu, empedansın və ya VSWR-nin tənzimlənməsini və ya yükün güc idarə etmə imkanlarının yoxlanılmasını əhatə edə bilər.

RF dummy yükünü müntəzəm olaraq yoxlamaq, təmizləmək və kalibrləməklə siz onun optimal işləməsini təmin edə və yayım sisteminin işinə təsir edə biləcək hər hansı problemdən qaça bilərsiniz.
Əgər işləməyibsə, RF dummy yükünü necə təmir etmək olar?
Əgər RF dummy yükü işləməzsə, onun təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb oluna bilər. Dummy yükü təmir etmək üçün bir neçə addım var:

1. Problemi müəyyənləşdirin: Saxta yükü təmir etmək üçün ilk addım problemə səbəb olanı müəyyən etməkdir. Bu, empedans uyğunluğu, VSWR və ya güc idarəetmə imkanları ilə bağlı hər hansı bir problemin olub olmadığını müəyyən etmək üçün yükün şəbəkə analizatoru və ya digər sınaq avadanlığı ilə sınaqdan keçirilməsini əhatə edə bilər.

2. Saxta yükü çıxarın: Əgər dummy yükü təmir etmək lazımdırsa, o, adətən yayım sistemindən silinməlidir. Yükü götürərkən hər hansı təhlükəsizlik prosedurlarına əməl etməyinizə əmin olun.

3. Zərərin olub olmadığını yoxlayın: Saxta yük çıxarıldıqdan sonra onu hər hansı fiziki zədə və ya aşınma əlamətləri, məsələn, çatlar, əyilmiş komponentlər və ya korroziya əlamətləri üçün yoxlayın.

4. Zədələnmiş komponentləri dəyişdirin: Əgər dummy yükün hər hansı komponenti zədələnibsə, onları dəyişdirmək lazımdır. Bu, rezistorların, kondansatörlərin və ya digər daxili komponentlərin dəyişdirilməsini əhatə edə bilər.

5. Yenidən yığın: Hər hansı zədələnmiş komponentlər dəyişdirildikdən sonra, bütün birləşdiricilərin və qoşmaların düzgün şəkildə bərkidilməsinə diqqət yetirərək, dummy yükü diqqətlə yenidən yığın.

6. Yenidən quraşdırın: Dummy yükü təmir edildikdən sonra onu yayım sisteminə yenidən quraşdırın və düzgün işləməsini təmin etmək üçün performansını yoxlayın. Tələb olunan spesifikasiyalara uyğun olduğundan əmin olmaq üçün empedans uyğunluğunu, VSWR və güc idarəetmə imkanlarını yoxlayın.

Dumy yükü təmir etmək mümkün deyilsə və ya təmir edilə bilməzsə, onu dəyişdirmək lazımdır. Bəzi hallarda, dummy yükün təmiri ilə bağlı xərclər və səylər dəyişdirilməsini daha praktik seçim edə bilər.

INQUIRY

INQUIRY

  BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN

  contact-email
  əlaqə-loqosu

  FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

  Biz həmişə müştərilərimizə etibarlı məhsullar və diqqətli xidmətlər təqdim edirik.

  Bizimlə birbaşa əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, buyurun Bizimlə əlaqə saxlayın

  • Home

   Əsas səhifə

  • Tel

   Belə

  • Email

   mina

  • Contact

   Əlaqə